Moldavian yearbook “HERALDICA MOLDAVIAE”

Nr. IV/2021 of the yearbook “Heraldica Moldaviae” (280 pp., in Romanian) has been issued by the National History Museum of Moldova, and by “Paul Gore” Society of Genealogy, Heraldry and Archival Science (Chișinău, the Republic of Moldova).

The editor-in-chief is our colleague, Dr. Silviu Tabac, aih, the State Heraldist of the Republic of Moldova.

Papers:

 • Mariana ȘLAPAC – Reprezentări ale elefanților în cetățile Moldovei (Representations of elephants in the fortresses of Moldavia)
 • Ana BOLDUREANU – Plumburi medievale vest-europene pentru stofe, descoperite în Republica Moldova (secolele XVI-XVII) (Medieval western European leads for cloths discovered in the Republic of Moldova, 16th-17th centuries)
 • Alexandru-Daniel Piticari – Considerații privind stema și stihurile la stema țării din lucrarea lui Dimitrie Cantemir „Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul” (Iași, 1698) (Considerations regarding the coat of arms and the poem to the coat of arms found in Dimitrie Cantemir’s „Divanul sau galceava ințeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul”, Iași, 1698)
 • Oleg NAUMOV, Silviu ANDRIEȘ-TABAC – Drapelele regimentelor de husari colonizate Moldovenesc și Valah în Armorialul principelui Mihail Şcerbatov (Flags of the colonized hussar Moldavian and Wallachian regiments in prince Mikhail Shcherbatov’s armorial)
 • Silviu ANDRIEȘ-TABAC – Contribuții la cunoașterea stemelor rusești ale unor familii nobile românești: Abaza, Barozzi, Cantacuzino, Catargi, Codreanu, Cristi (Contributions on the Russian coats of arms of some Romanian noble families: Abaza, Barozzi, Cantacuzino, Catargi, Codreanu, Cristi)
 • Mihai Anatolii CIOBANU – Două diplome originale acordate în Rusia hatmanului Ilie Catargi (1747-1822) (Two original diplomas granted in Russia to the hetman Ilie Catargi, 1747‑1822)
 • Adelaida CHIROȘCA – Sigilii personalizate ale unor preoți din Eparhia Chișinăului și Hotinului din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea (Personalized seals of priests from the eparchy of Chișinău and Hotin from the second half of the 19th century)
 • Ana GRIȚCO – Ștampile de întreprindere ale magazinelor cu profil muzical din Chișinău la cumpăna secolelor XIX-XX (Enterprise stamps of music stores in Chișinău at the turn of the 19th-20th centuries)
 • Drăgan-George BASARABĂ – Marea Unire și identitatea heraldică a Banatului (The Great Union and the heraldic identity of Banat)
 • Tudor-Radu TIRON – Din nou despre stemele județelor și municipiilor României socialiste (Again on the coats of arms of the counties and municipia of the socialist Romania)

In memoriam

 • Angela FURTUNĂ – Iurie Caminschi (1961-2020) – primul pictor-heraldist oficial al Republicii Moldova (Iurie Caminschi (1961‑2020) – the first official heraldic painter of the Republic of Moldova)

Book reviews, notes and presentations

 • Silviu ANDRIEȘ-TABAC – Câteva accente privind heraldica teritorială a Basarabiei moderne (Several accents on the territorial heraldry of modern Bessarabia)
 • Ana BOLDUREANU – Alexandru Molcosean, Utilizarea surselor numismatice în predarea istoriei elevilor din ciclul liceal, Bălți, 2021, 184 pp. (Using numismatic sources on teaching history for high school students)

Chronicle

Silviu Andrieş-Tabac, Al XV-lea Simpozion de Heraldică, Chișinău, 27 aprilie 2021 (15th Symposium of Heraldry, Chișinău, 27 April 2021).

Excerpts from the publication below: