Dutch heraldic magazine “BLAZOEN”

New issue of the heraldic magazine ”BLAZOEN” (nr. 4 – October, November, December 2023)

The 4th issue of 2023 of the heraldic magazine BLAZOEN concludes 10 years of BLAZOEN.

That anniversary will be commemorated next year with the publication of the ‘Wapenboek 2014-2024’, with 200 registered coats of arms.

The quarterly magazine BLAZOEN is a publication of the Dutch Society for Heraldry (NGH).https://genootschap-heraldiek.nl/

The current issue contains the following studies:

• Ralf HARTEMINK, “100 jaar Renkum; de geschiedenis van een curieus gemeentewapen” (= 100 years community of Renkum; the history of a curious municipal coat of arms);

• Tom METSELAARS, “Wapens van het land aan de overkant van de Dnjestr. Transnistrische regionale heraldiek” (= Coats of arms of the land across the Dniester. Transnistrian regional heraldry);

• Ralf HARTEMINK, “Een educatief heraldisch boek annex spel” (= An educational heraldic book and game);

• Tom METSELAARS, Hevig gehecht aan een hark. Een kunstwerk als uiting van liefde van een gemeenschap voor haar wapenfiguur” (= Strongly attached to a rake. A work of art as an expression of a community’s love for its coat of arms);

• LEVENDE HERALDIEK – “Wapenbrieven van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek” (= Living heraldry. The coats of arms register of the Dutch Heraldry Society);

• VRIJKWARTIER – “Rubriek met vragen, wetenswaardigheden en reacties” (= Section with questions, information and reactions).