Dutch heraldic magazine “BLAZOEN”

New issue of the heraldic magazine ”BLAZOEN” (nr. 1 – January, February, March 2024) in the anniversary year 2024.

The quarterly magazine BLAZOEN is a publication of the Dutch Society for Heraldry (NGH) – https://genootschap-heraldiek.nl/

The current issue contains the following studies:

• Tom METSELAARS – “Communistische heraldiek; oorsprong en ontwikkeling van een alternatief heraldisch system” (= Communist heraldry; origin and development of an alternative heraldic system);

• Ralf HARTEMINK – “Een analyse van de drukgeschiedenis en het gebruik; de Engelse heraldische JaJa-kaarten” (= An analysis of the printing history and use of the English heraldic JaJa cards);

• LEVENDE HERALDIEK – “Wapenbrieven van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek” / Living heraldry. The coats of arms register of the Dutch Heraldry Society);

• William COOLEN – “De gerestaureerde wapensteen op het museum Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch; een heraldische miskleun of een poging tot historische educatie” (= The restored coat of arms at the Kruithuis museumin ‘s-Hertogenbosch; a heraldic mistake or an attempt at historical education);

• Marc VAN de CRUYS – “WEBALDIC. Eindelijk het ultieme hulpmiddel voor de heraldicus?” (= WEBALDIC. Finally the ultimate tool for the herald?);

• VRIJKWARTIER – “Rubriek met vragen, wetenswaardigheden en reacties” (= Section with questions, information and reactions).